Estudi

Tinc l’estudi al casc urbà d’Igualada des dels meus inicis com a arquitecta l’any 1990. Al llarg de tots aquests anys hi han passat molts clients, familiars, amics i col·laboradors. La meva arquitectura és un diàleg d’elements dispars, una recerca per valorar totes i cada una de les variables que hi intervenen: l’entorn, el context, els materials, els costos, i els que hauran d’habitar l’espai i fer-se’l seu. Sense oblidar cada un dels industrials, paletes o artesans que fan possible que una idea es materialitzi. Malgrat l’experiència és un tornar a començar a cada projecte, perquè no es pot donar cap certesa per definitiva. Ara, com tothom, estic immersa en una societat canviant, en un moment que cal replantejar moltes coses. I això estimula.He après de l’experiència, per intentar cada dia fer una arquitectura més humana i més sostenible.

Actualitat

Els meus serveis continuen essent:

La redacció i direcció de projectes d’edificació, d’espai públic i de rehabilitació.

El disseny d’establiments comercials i projectes d’activitats innòcues.• La tramitació de certificats energètics, cèdules d’habitabilitat i informes d’inspecció tècnica dels edificis.

Des de principis de 2011, enceto l’experiència com a assessora urbanística i tècnica a l’Ajuntament de la Llacuna (Anoia).

Experiència profesional

1988-1990: Incorporació al despatx professional de l’arquitecte igualadí Jaume Riba i Samarra, alhora que finalitzava el Projecte Final de Carrera.

1990 – 2016: Inici de la vida professional com a arquitecta independent, rebent tot tipus d’encàrrecs de particulars, empreses promotores, constructores i de l’administració pública. Tots els encàrrecs han consistit en la redacció del projecte bàsic, executiu, la direcció i planificació tècnica i, en molts casos, la planificació econòmica de les obres de construcció. Tots els projectes i obres es relacionen en les fulles adjuntes.

2001 – 2004: Assessorament urbanístic i tècnic als municipis de Sant Pere Sallavinera, Prats de Rei i Montmaneu a través del Consell comarcal de l’Anoia.

2011: Assessorament urbanístic i tècnic a l’Ajuntament de la Llacuna.

Coneixements informàtics:

Amidaments i pressupostos TCQ 2000 – ITECGestió del manteniment d’edificis DicPla ITECDibuix Autocad 2007Adobe Acrobat 8 ProfessionalMicrosoft Office Internet Explorer Programari i fitxes de càlcul especifiques del Servei d’Aplicacions Informàtiques del COAC